Değerli Site Ziyaretçileri, sizlerin de bildiği üzere İdeal Ön Ödemeli Kart Sistemleri Tic. Ltd. Şti, Türkiye'de Ön Ödemeli Kart Satışı, Pazarlaması, Alım Satımı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş ve Türkiye'de yasal olarak Ukash Kart satışı yapan saygın firmalardan birisidir. Şirketimiz, yaklaşık 4 senedir ukash ön ödemeli kartların alım ve satımını gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz, bu tarihe kadar işlem güvenliği ve gizliliğini ön planda tutarak faaliyetlerini yürütmüştür. Ziyaretçilerimizin yaşadığı sorunlara anıda müdahale edilmiş ve hiçbir ziyaretçimizin mağdur olmaması konusunda azami gayret sarf edilmiştir.

Şirketimizin, tüm faaliyetleri T.C. yasalarına, yönetmeliklerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmektedir. Şirketimiz, her yaptığı işlem karşılığında günü gününe fatura kesmekte ve vergi dahil tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bu kapsamda 27.06.2013 T. Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 6493 s. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri veElektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, şirketimizin faaliyet alanına ilişkin önemli düzenlemeler getirmektedir.Kanuna dayanılarak BDDK tarafından çıkarılan ve 27.06.2014 T. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik de düzenlemeler içermektedir.

Anılan Kanunun Geçiş Hükümlerini düzenleyen ek 2. maddesine göre; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih(27.06.2013) itibarıyla bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar, bu Kanun kapsamında Kurumca(BDDK) çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı (27.06.2014) tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kuruma(BDDK) başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır.

Şirketimiz, Kanunda belirtilen izinleri, 27.06.2015 tarihine kadar alamamış olduğundan faaliyetlerine 25.06.2015 tarihi itibariyle son verme kararı almış bulunmaktadır. Bu nedenle siz değerli ziyaretçilerimizin mağdur olmaması için anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği faaliyetlerimize son vermek zorunda olmamız nedeniyle bu uyarı dikkate almanızı ve şirket hesaplarımıza para göndermemenizi rica ediyoruz. Bu uyarıya rağmen bugünden itibaren Şirket hesaplarımıza para gönderilmesi durumunda; gönderilen miktar, gönderici hesaba aynen iade edilecektir.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerin Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlar hakkında uyulması zorunlu kurallar getirmektedir. Bu nedenle ziyaretçilerimizin mağdur olmamaları için söz konusu izinleri 27.06.2015 tarihine kadar almayan kişi ve kuruluşlardan hizmet almamaları hususunu hatırlatıyoruz.

Açıklanan sebeplerle ziyaretçilerimizin bu hususlara riayet etmemeleri durumunda tüm hukuki ve cezai sonuçlarından kendilerinin sorumlu olacağını ve Şirketimizin herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini tüm ziyaretçilerimize bildiriyoruz.


İdeal Ön Ödemeli Kart Sistemleri Tic. Ltd. Şti

İlgili Kanun Metni İçin Tıklayınız
İlgili Yönetmelik Metni İçin Tıklayınız